Επικοινωνία

Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών
[Ίδρυμα Μανόλη Τριανταφυλλίδη]
 Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Διεύθυνση

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Θεσσαλονίκη 541 24

Επαφή

Email: ins@phil.auth.gr
Τηλ. : 2310.997128
Fax  : 2310.997122