Η Διαθήκη του Εμμ. Κριαρά

Στις 4 Σεπτεμβρίου 2014, λίγες μέρες μετά τον θανατό του (22 Αυγούστου 2014), δημοσιεύθηκε η υπ’ αριθ. 24.604/26-9-2011 δημόσια διαθήκη του Εμμ. Κριαρά, στην οποία ορίζονται μεταξύ άλλων τα ακόλουθα: “Στο Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών (Ίδρυμα Μανόλη Τριανταφυλλίδη) του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, παραχωρώ ολόκληρη τη βιβλιοθήκη μου (επιστημονική και άλλη). Χειρόγραφα τελειωμένων και ατελείωτων μελετών μου, κλασέρ με φωτοαντίγραφα μικρών μελετημάτων μου και κλασέρ με φωτοαντίγραφα κρίσεων για το έργο μου.” Εκτελεστές της διαθήκης ο Εμμ. Κριαράς όριζε τους Σωτήριο Δέδε, Αθανάσιο Καΐση και Δημήτριο Λυπουρλή (ο τελευταίος παραιτήθηκε για λόγους υγείας). Το Δ.Σ. του Ινστιτούτου, στη συνεδρίασή του της 24 Σεπτεμβρίου 2014, αποδέχθηκε τη δωρεά και, σύμφωνα με τις διατάξεις της διαθήκης, εκπρόσωπος του Ινστιτούτου παρέλαβε τα αναφερόμενα σε αυτή για λογαριασμό του Ιδρύματος, τμηματικά από τις 3 Δεκεμβρίου 2014 ως τις 6 Απριλίου 2015.