Η Βιβλιοθήκη του Εμμ. Κριαρά

Η Βιβλιοθήκη του Εμμ. Κριαρά αριθμεί 7.094 τίτλους και αποτελείται από 11.503 τόμους. Ήταν εγκατεστημένη σε δύο ακίνητά του στη Θεσσαλονίκη, στο σπίτι του, στον 2ο όροφο της πολυκατοικίας στην οδό Αγγελάκη 1, και σε ένα διαμέρισμα του 5ου ορόφου της πολυκατοικίας στην οδό Καμβουνίων 9, το οποίο ο Εμμ. Κριαράς χρησιμοποιούσε κυρίως ως αποθηκευτικό χώρο. Στο σπίτι του τα βιβλία του ο Εμμ. Κριαράς τα είχε τοποθετημένα σε διάφορους χώρους: σε μια βιβλιοθήκη πίσω από το γραφείο του, όπου προφανώς κρατούσε αυτά που χρησιμοποιούσε συχνότερα, σε μικρότερες βιβλιοθήκες στον, ενωμένο με το γραφείο, χώρο του καθιστικού, και σε βιβλιοθήκες σε άλλα δωμάτια του σπιτιού. Ταξινόμηση δεν είχε γίνει. Στο διαμέρισμα της οδού Καμβουνίων ο Εμμ. Κριαράς φύλαγε βιβλία ποικίλου περιεχομένου (και κυρίως όχι φιλολογικού-γλωσσολογικού ενδιαφέροντος) αλλά και μη διατεθειμένα αντίτυπα βιβλίων που είχε συγγράψει η σύζυγός του Αικατερίνη Στριφτού-Κριαρά.

Εκφρασμένη βούληση του Κριαρά, διατυπωμένη προφορικά όταν συνέτασσε τη διαθήκη του, ήταν, με την παραχώρηση της Βιβλιοθήκης του στο Ινστιτούτο, τα βιβλία του να είναι προσβάσιμα σε όσο το δυνατόν ευρύτερο κοινό. Με δεδομένο το πλήθος των βιβλίων, το ποικίλο περιεχόμενό τους που δεν ήταν απαραίτητα φιλολογικό-γλωσσολογικό αλλά ευρύτερα επιστημονικό, αλλά και το γεγονός ότι αρκετά από αυτά υπήρχαν ήδη στη Βιβλιοθήκη του Ινστιτούτου, η οποία δεν είναι δανειστική, το Δ.Σ. του Ιδρύματος αποφάσισε να χωρίσει τα βιβλία σε τρεις κατηγορίες: (α) τα βιβλία φιλολογικού-γλωσσολογικού ενδιαφέροντος που δεν υπήρχαν στη Βιβλιοθήκη του Ινστιτούτου παρέμειναν στο Ίδρυμα, έλαβαν την ένδειξη “ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΕΜΜ. ΚΡΙΑΡΑ” και στεγάζονται σήμερα στα γραφεία του Ινστιτούτου στον 4ο όροφο του Νέου Κτιρίου της Φιλοσοφικής Σχολής (αίθουσα 418) του Α.Π.Θ. (1.579 τίτλοι, 1.766 τόμοι), (β) βιβλία που είτε υπήρχαν στη Βιβλιοθήκη του Ινστιτούτου είτε ήταν ευρύτερου επιστημονικού ενδιαφέροντος και δεν υπήρχαν στην Κεντρική Βιβλιοθήκη του Α.Π.Θ. παραχωρήθηκαν σε αυτή, όπου έλαβαν την ένδειξη “[ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ Α.Π.Θ.] ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΕΜΜ. ΚΡΙΑΡΑ – ΔΩΡΕΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ” και ενσωματώθηκαν στη συλλογή της (4.579 τίτλοι, 7.806 τόμοι), (γ) βιβλία που υπήρχαν ήδη στην Κεντρική Βιβλιοθήκη του Α.Π.Θ. παραχωρήθηκαν στην Εθνική Βιβλιοθήκη, όπου έλαβαν την ένδειξη “ΕΘΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ – ΔΩΡΕΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ” και πρόκειται να εκτεθούν σε ειδικό τμήμα της, που θα ονομάζεται “Βιβλιοθήκη Εμμ. Κριαρά” (936 τίτλοι, 1.931 τόμοι). Στους αριθμούς που αναφέρθηκαν στην αρχή πρέπει να προστεθούν 1.045 αδιάθετα αντίτυπα 3 βιβλίων της συζύγου του Εμμ. Κριαρά Αικατερίνης Στριφτού-Κριαρά, τα οποία θα δωρηθούν σε βιβλιοθήκες και άλλους ενδιαφερόμενους. Με τον τρόπο αυτό το Δ.Σ. του Ινστιτούτου θεώρησε ότι εκπληρώνεται όσο το δυνατόν καλύτερα η βούληση του δωρητή.