Αρχείο Εμμανουήλ Κριαρά

[J. Irigoin: Methodologie. R. Browning: Projects in Byzantine Philology: Αναφορές, για το Λεξικό της Μεσαιωνικής Ελληνικής Δημώδους Γραμματείας, στα Πρακτικά του 16ου Διεθνούς Βυζαντινολογικού Συνεδρίου (XVI. Internationaler Byzantinistenkongress)]

Συγγραφέας/είς: Irigoin, Jean ; Browning, Robert

Περιγραφή: Αποσπάσματα από εισηγήσεις: Ανάτυπο περιοδικού: Φωτοαντίγραφα σελίδων, που επικολλήθηκαν σε αριθμημένες σελίδες, σε βιβλίο συλλογής βιβλιοκρισιών, 1 εξώφ. + 3 σελ., 17 x 27 εκ.

Εκδότης: Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaft

Χρονολογία έκδοσης: 1981

Τόπος έκδοσης: Wien

Σημειώσεις: Αρχείο Εμμανουήλ Κριαρά, Σειρά: Βιβλιοκρισίες για το Λεξικό Κριαρά και Βιβλιοπαρουσιάσεις: Βιβλίο Β΄, σελ. 80-82. Διατηρήθηκε ένα φωτοαντίγραφο της σελίδας 82 [μεταφέρθηκε από το Φάκελο: 6 (Βιβλιογραφικά), Αρ. Τεκμηρίου: 75].

Θέματα: Κριαράς, Εμμανουήλ, 1906-1914 | Λεξικό της Μεσαιωνικής Ελληνικής Δημώδους Γραμματείας (1100-1669) | Ελληνική γλώσσα, Μεσαιωνική και νεότερη, Λεξικά | Byzantine Empire, Congresses

Πλήρης βιβλιογραφική εγγραφή: πατήστε εδώ

Επιστροφή