Ιστότοπος Μιχάλη Σετάτου

Ιστότοπος Μιχάλη Σετάτου

Αρχική Επικοινωνία
Αρχική
Επικοινωνία

Επικοινωνία

Επικοινωνία

Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών
[Ίδρυμα Μανόλη Τριανταφυλλίδη]

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Διεύθυνση

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Θεσσαλονίκη 541 24

Επαφή

Email: ins@phil.auth.gr
Τηλ: 2310.997128
Fax: 2310.997122