Ιστότοπος Μιχάλη Σετάτου

Ιστότοπος Μιχάλη Σετάτου

Αρχική Επικοινωνία
Αρχική
Επικοινωνία

Ο Μιχ. Σετάτος και το ΙΝΣ

Ο Μιχ. Σετάτος και το ΙΝΣ

Ο Μιχάλης Σετάτος εκλέχτηκε το 1973 μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ινστιτούτου Νεοελληνικών Σπουδών, διαδεχόμενος στη θέση αυτή τον Νικόλαο Ανδριώτη, του οποίου υπήρξε ο λαμπρότερος μαθητής και συνεχιστής. Αυτονόητα πιστός δημοτικιστής, ενστερνίστηκε τα οράματα του Μανόλη Τριανταφυλλίδη και υπηρέτησε το Ίδρυμά του, από τη θέση του Προέδρου, του Αντιπροέδρου ή του απλού μέλους του Διοικητικού του Συμβουλίου, επί 44 χρόνια. Ο Μ. Σετάτος ανήκει σε εκείνη τη γενιά που τόλμησε να ξεκινήσει τη σύνταξη ενός μεγάλου και σύγχρονου Λεξικού της κοινής νεοελληνικής και το επόπτευσε μέχρι την ολοκλήρωσή του, μαζί με τον Κυριάκο Τσαντσάνογλου και τον Δημήτρη Λυπουρλή. Εκείνη την εποχή έγινε για πρώτη φορά και το άνοιγμα του Ιδρύματος στην έκδοση βιβλίων για τη διδασκαλία της ελληνικής ως ξένης γλώσσας, ενώ δική του ήταν η πρωτοβουλία και η πρόταση να μεταφραστεί η Μικρή νεοελληνική γραμματική του Μ. Τριανταφυλλίδη σε ξένες γλώσσες, 14 σήμερα στον αριθμό – την ικανότητα των μεταφραστών και την ποιότητα των μεταφράσεων μπορούσε και τις έλεγχε, χάρη στην τεράστια γλωσσομάθειά του (37 γλώσσες, στις αρχαίες, μεσαιωνικές και νεότερες μορφές τους), ο ίδιος.

Το Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών ήταν σίγουρα η μεγάλη αγάπη του Μιχάλη Σετάτου. Πέρα από την πολυετή θητεία του στο Δ.Σ. του Ιδρύματος, η οποία συνοδευόταν από βαθιά προσήλωση στην προσωπικότητα και στο έργο του ιδρυτή του, η αγάπη του αυτή εκδηλώθηκε με την κληροδότηση στο Ίδρυμα της ακίνητης περιουσίας του και της μοναδικής βιβλιοθήκης του. Στο Ινστιτούτο περιέρχεται, επίσης, ύστερα από επιθυμία του με τη σύμφωνη γνώμη της αγαπημένης του αδελφής Ελένης, και το αρχείο του, φυσικό και ηλεκτρονικό, με μια εκατοντάδα αδημοσίευτα άρθρα, τα περισσότερα από αυτά ολοκληρωμένα, η δημοσίευση των οποίων αποτελεί για το Ίδρυμα αυτονόητο αλλά και επιθυμητό καθήκον. Θα αναρτώνται σταδιακά στον παρόντα ιστότοπο, ύστερα από την κατάλληλη επεξεργασία και με ελεύθερη πρόσβαση στον καθένα, ώστε να γίνουν γνωστά σε όσο το δυνατόν ευρύτερο κοινό.

Ήδη το Ινστιτούτο αφιέρωσε το «1ο Διεθνές Συνέδριο για την Κοινή, τις κοινές και τη διαμόρφωση της κοινής νεοελληνικής» (Θεσσαλονίκη, 3-4 Νοεμβρίου 2017) στη μνήμη του, όχι μόνο για την πολυετή προσφορά του στο Ίδρυμα αλλά και επειδή o Μ. Σετάτος αφιέρωσε τον μεγαλύτερο όγκο της πολυετούς επιστημονικής δουλειάς του στη μελέτη και την περιγραφή της κοινής νεοελληνικής.