Ιστότοπος Μιχάλη Σετάτου

Ιστότοπος Μιχάλη Σετάτου

Αρχική Επικοινωνία
Αρχική
Επικοινωνία

Εισαγωγικά

Εισαγωγικά

Ο Μιχάλης Σετάτος, κορυφαίος Έλληνας γλωσσολόγος, ομότιμος καθηγητής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και για 44 χρόνια μέλος του Δ.Σ. του Ινστιτούτου Νεοελληνικών Σπουδών, ήταν ένας εξαιρετικός επιστήμονας με μοναδική γλωσσομάθεια (σε πάμπολλες αρχαίες, μεσαιωνικές και νεότερες γλώσσες) και εκπληκτική ευρυμάθεια. Η πολύχρονη ανιδιοτελής προσφορά του και η συμβολή του στην ανάπτυξη όλων σχεδόν των κλάδων της γλωσσολογίας στην Ελλάδα και ιδιαίτερα στο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης, καθώς και στην επιστημονική διαμόρφωση πολλών και ικανών μαθητών, είναι τόσο μεγάλες, ώστε δίκαια θεωρείται θεμελιωτής της σύγχρονης γλωσσολογίας στη χώρα μας.

Ο Μιχάλης Σετάτος ήταν, επίσης, ένας πιστός δημοτικιστής που ενστερνίστηκε τα οράματα του Μ. Τριανταφυλλίδη και υπηρέτησε το Ίδρυμά του, από τη θέση του Προέδρου, του Αντιπροέδρου ή του απλού μέλους του Διοικητικού του Συμβουλίου, για 44 χρόνια. Κορυφαία στιγμή της προσφοράς του υπήρξε η σύνταξη της διαθήκης του, με την οποία κληροδοτεί στο Ινστιτούτο την κινητή και ακίνητη περιουσία του.

Η δημιουργία του ιστότοπου αυτού, που φιλοξενεί το σύνολο του δημοσιευμένου έργου του (και όπου θα προστίθενται σταδιακά, ύστερα από την κατάληλη επεξεργασία, και τα πολλά αδημοσίευτα κείμενα που βρέθηκαν στα κατάλοιπά του), είναι για το Ίδρυμα ένας ελάχιστος φόρος τιμής στη μνήμη του.