Ιστότοπος Μιχάλη Σετάτου

Ιστότοπος Μιχάλη Σετάτου

Αρχική Επικοινωνία
Αρχική
Επικοινωνία

Δημοσιεύματα - Αναζήτηση

Δημοσιεύματα - Αναζήτηση

Αποτ./σελ. 

Σύνολο εγγραφών: 192
  1. «A. Jannaris, A historical Greek grammar, 1968»
  2. «Comparaison des tablettes myceniennes sur la base d’une statistique phonetique»
  3. «J. V. Otkupscikov, Karijskije nadpisi Afriki (Οι καρικές επιγραφές της Αφρικής), Λένινγκραντ 1966»
  4. «Language and literature»
  5. «Marie Anne Lindenburg, Βασιλεύω dit du soleil, Βελιγράδι 1964»
  6. «Nικόλαος Aνδριώτης»
  7. «P. Hr. Ilievski, Ablativot, instrumentalot I lokativot vo najstarite grcki tekstovi (Η αφαιρετική, η οργανική και η τοπική στα παλαιότατα ελληνικά κείμενα), Σκόπια 1961»
  8. Phonological problems of Modern Greek Koine
  9. «Semantic change»
  10. «Transformations of emotive meaning in Modern Greek koine»

<<  <   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  >  >>