Ιστότοπος Μιχάλη Σετάτου

Ιστότοπος Μιχάλη Σετάτου

Αρχική Επικοινωνία
Αρχική
Επικοινωνία

Η Διαθήκη του

Η Διαθήκη του

Στις 2-3-2018 δημοσιεύθηκε από το Ειρηνοδικείο Θεσσαλονίκης η διαθήκη του Μιχάλη Σετάτου, με την οποία καθιστά κληρονόμο του το Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών, και η οποία έχει ως εξής:

Πανόραμα, 23-5-2005

Η διαθήκη μου

  1. Αφήνω την ακίνητη περιουσία, την οποία κατέχω μαζί με την αδελφή μου Ελένη, στο Ίδρυμα Μανόλη Τριανταφυλλίδη, στο οποίο θα περιέλθει μετά το θάνατο και της αδελφής μου, την οποία προτρέπω να κάνει το ίδιο.

  2. Από την κινητή περιουσία μου αφήνω τα βιβλία μου στο Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών, Ίδρυμα Μ. Τριανταφυλλίδη, πλήν των αγγλικών και γαλλικών κειμένων λογοτεχνίας, όπως και των ελληνικών λογοτεχνικών κειμένων που η αδελφή μου θα θελήσει να κρατήσει όσο ζεί. Τα υπόλοιπα, δηλ. γλωσσολογικά, σημειολογικά, πολιτισμικής ανθρωπολογίας, θεωρίας της λογοτεχνίας, φιλοσοφικά, κοινωνιολογικά, ψυχολογικά, επιστημολογίας και θεωρητικά θετικών επιστημών, θρησκειολογικά, ιστορικά και θεωρίας της ιστορίας, περιέρχονται στο Ίδρυμα Μ. Τριανταφυλλίδη, όπως και τα λογοτεχνικά και μή σε ποικίλες γλώσσες: αρχαία ελληνικά και λατινικά, ινδοευρωπαϊκών γλωσσών παλαιών και νέων, σημιτικών γλωσσών, ουραλοαλταϊκών γλωσσών, κινεζικά και ιαπωνικά κλπ., που θα καταλογογραφηθούν και θα σφραγισθούν με το όνομά μου, πρίν περιέλθουν στο Ίδρυμα Μ. Τριανταφυλλίδη. Το ίδιο και τα περιοδικά που δέν θα θελήσει να κρατήσει η αδελφή μου. Παρόμοια και τα ταξιδιωτικά, καλών τεχνών, κινηματογραφικά, επιστημονικής φαντασίας.

  3. Το Ίδρυμα Μ. Τριανταφυλλίδη αναλαβαίνει την έκδοση των αδημοσίευτων μελετών μου ή και των απάντων μου (σημειώματα σε διάφορες περιοχές κλπ.) κατά την κρίση του.

  4. Το Ίδρυμα Μ. Τριανταφυλλίδη αναλαβαίνει την έκδοση κλασικών έργων γλωσσολογίας και σημειολογίας (π.χ. των Sapir, Jespersen, Peirce κλπ.) και γνωστών εγχειριδίων (π.χ. Bolinger κλπ.) σε νεοελληνική μετάφραση.

[Μ. Σετάτος]

Το μέγεθος και η σημασία της συγκινητικής αυτής γενναιοδωρίας, της απλοχεριάς του Μιχάλη Σετάτου και της αδερφής του Ελένης, δεν είναι δυνατόν να αποτιμηθεί σήμερα. Η κίνησή τους αυτή δίκαια πρέπει να συγκριθεί με την ανάλογη του ίδιου του Μανόλη Τριανταφυλλίδη, που με τη διαθήκη του ίδρυσε το Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών το 1959. Μόνο με απόλυτο δέος και με τον ύψιστο σεβασμό μπορεί κανείς να αντιμετωπίσει πράξεις όπως αυτές, που αποκαλύπτουν μια ανιδιοτέλεια συνυφασμένη με μια απλότητα και μια φυσικότητα, οι οποίες μαρτυρούν πολλά για την ποιότητα των ανθρώπων που τις αποφάσισαν. Ένα είναι βέβαιο: το σύνολο αυτής της δωρεάς καθιστά τον Μιχάλη Σετάτο και την Ελένη Σετάτου ευεργέτες του Ινστιτούτου μας, και ταυτόχρονα της Φιλοσοφικής Σχολής και του Πανεπιστημίου μας, αναπόσπαστο κομμάτι των οποίων είναι το Ίδρυμα Τριανταφυλλίδη.